Taboleiro de anuncios

CURSOS DE CERÁMICA

CURSOS

Cursos de iniciación: 50€/mes
Curso de modelado: 60€/mes
Iniciación ao torno: 80€/mes
Torno perfeccionamento: 150€/mes

DURACIÓN

A duración dos cursos será de 2 horas semanais.

NOTA:

Pagaránse por adiantado as clases, o barro e as coccións dos traballos realizados.

  Cartel Cursos de cerámica

CURSOS ESPECIAIS DE VERÁN OU PARA GRUPOS

Para cursos especiais de verán ou para grupos contactar aquí.